Sosial storytelling på 5 minutter

Bak hver bedrift og tjeneste ligger det gode historier som venter på å bli fortalt. Å skrive godt er en kostnadseffektiv måte å få lojale fans på på!

Å skrive fengende tekster for apper, spill, digitale bilag og sosiale medier, krever noe helt annet enn å skrive for papir. Ofte står teksten sammen andre medier, og skal fortelle det som ikke allerede kommer frem av bildene.

“Less is more”!

Dette digitale bilaget for Bebe, publisert på Adaptive Medias plattform Brandzine i forbindelse med Valentines dag, oser av stil, girl power, lekenhet og romantikk – noe de korte tekstene effektivt bidrar til å forsterke. Fire populære motebloggere er hentet inn som modeller, og ved å klikke på pluss-symbolene gjennom bilaget kan leserne få med seg bloggernes beste Valentines-tips, se korte filmer og naturligvis bestille klærne direkte. [illustrasjon] Bilagene ble integrert i kundens nettside og på Facebook-side, som har 3,6 millioner likes.  

Kundene vil engasjeres!

Sosiale tekster har som mål å engasjere. Hva engasjerer dine kunder? Jevnlig publisering, måling og analyse vil gi en stadig bedre pekepinn på hva som fungerer, og ikke fungerer. Inviter leserne med inn i samtalen! I Valentines-eksemplet til Bebe, ble dette gjort ved å oppfordre til å hashtagge Instagrambilder med #bemyvalentine. Bildene ble deretter publisert i bilaget. Still gjerne spørsmål; slik vil du samtidig oppdage hva som engasjerer dine lesere. Ved å spørre om lesernes råd og oppfatninger, vil de også oppfatte at bedriften oppriktig bryr deg om deres meninger.

Skriv på lesernes premisser!

Sosiale tekster skal ikke bare informere, de skrives også for å deles. Sørg først og fremst for at de enkelt kan deles i sosiale medier ved hjelp av nødvendig integrasjon. Innholdet må deretter inspirere til deling. Sosial storytelling foregår alltid på leserens premisser. Fokusér på hva målgruppen ønsker å lese om, og legg deretter inn informasjonen du ønsker å få med. Leserne avslører raskt om teksten er skrevet for dem, eller for bedriftens markedssjef. Du skal ikke selge et produkt, du skal fortelle en historie om fordelene som følger ved å bruke produktet eller tjenesten. Før du går i gang, kan du besvare følgende spørsmål: Hva skal leseren få ut av denne teksten? Hvorfor skal hun ville dele den?

10 tips om sosial storytelling

  1. Først og fremst viktig å ha en strategi og publiseringsplan i bunn. Spør dere selv: Hva vil vi oppnå med teksten? Hvem skriver vi for? Skal vi publisere to ganger i uken, eller én gang i måneden? Hvem er ansvarlig for gjennomføring og analyse? Her kan markedsplan være et godt verktøy.
  2. Hvis flere personer skriver på bedriftens Facebook-side, bør man enes om en felles “tone of voice”. I sosiale medier kan vi tillate oss et mer muntlig og personlig språk – men hvor uformelle er det greit å være i deres bedrift?
  3. Samme historie kan gjerne fortelles i flere kanaler, men ikke uten tilpassning. En tekst publisert i medlemsmagasinet kan ikke legges rett ut på bedriftens nettside, brukes i et digitalt bilag eller deles på Facebook.
  4. Legg inn linker til andre, relevante nettsider. Det bør fremgå tydelig av lenke-teksten hva man kommer til ved å klikke på den.
  5. Mesteparten av tekstene som leses på Internett, skummes kjapt gjennom. Poengene må derfor komme kjap! Tenk også at tekster skal kunne kuttes bakfra, uten at den viktigste informasjonen vil gå tapt – en struktur kjent som “den omvendte pyramide” blant journalister.
  6. Korte avsnitt er lesevennlige, og gjør det også lett å hente seg inn i teksten igjen etter at leseren eksempelvis har blitt avbrutt av en tekstmelding.
  7. Lister kan brukes for å bryte opp lange tekster. De skaper luft, gjør det enklere å lese. Se bare hvor fort du leste denne listen!
  8. Overskriften som fungerer som inngang til teksten, og skal være mest mulig klikkvennlig – samtidig som den gir et riktig inntrykk av hva slags innhold som venter.
  9. Forhåpentligvis fører teksten til kommentarer og spørsmål fra brukere. Bli enige innad i bedriften om hvem som skal svare, når det skal gjøres, og hvordan språket utad skal være. Avslutter dere svaret med “Vennlig hilsen Kristian Brostad i markedsavdelingen”, eller med “Klem fra Tone”?
  10. Uansett om det er snakk om én setning på Facebook og Twitter, eller en artikkel i et digitalt bilag, skal teksten bidra til å skape tillit mellom kunden og bedriften. Husk derfor at språkslurv kan sende ut signaler om at bedriften ikke er nøye på detaljer og kvalitetssikring!

Tagger:, ,